fredag 31 januari 2014

Leva som man lär


Ni har säkert tittat på och använt er av material på URs sida. Nu har UR satsat på samarbete med Stockholm Universitet och skapat material för lärare. 
Som de själva skriver på sidan: 
"Målet med satsningen är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens genom ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare. "
Och detta behövs! Hur kan vi prata om IKT i undervisningen om vi själva inte använder oss av den i vardagen. 
Samtidigt så står det i läroplanen att undervisning ska basera på forskningsgrund och beprövad erfarenhet. Hur är det möjligt med en så relativ ny del av våra liv som IKT?
Svaret finner ni i UR program- och artikelserien. Där blandas praktiker och forskare i en välvald mix. Staffan Selander -professor i didaktik -  reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning. 
Kortfattat - rekommenderas starkt!

IKT på UR

tisdag 21 januari 2014

Den nya invandringsvågen

Det har slagit mig vid många skolbesök, att lärare nedvärderar sig själva där det handlar om användning av IKT. Det råder en allmän uppfattning att det  är elever som är proffs "på datorer" och vi kan knappast lära dem något nytt. En uppfattning som till viss del bekräftas av teorin om "digitala invandrare" och "digitalt infödda" av Marc Prensky.
Jag vill dock påstå att även om vi inte kan spela World of Warcraft för att rädda livet, eller aldrig har satt foten i Minecraft, så har vi mycket att erbjuda ungdomarna. Från Nettiket, och etiska frågor angående Internet till kritiskt tänkande och källgranskning. Vi behöver tänka om struktur och roll i klassrummet från  hierarkisk till demokratisk och jämställd där läraren inte är rädd att utbyta erfarenheter med eleven istället för bara "föra kunskap vidare". Men om man vågar ta det steget - tänk hur mycket rikare liv vi får:)
Lycka till!
Och för dem som vill läsa mer - rekommenderar jag

tisdag 19 november 2013

Mitt arbete

Sakta men säkert kommer jag igång med min forskning. Här kommer en skiss över strukturen jag kommer att följa. Är du intresserad av resultat, har frågor eller funderingar så skriv gärna till mig!

torsdag 7 november 2013

Kartläggning av Västerås kommun

De senaste månaderna har jag jobbat på att kartlägga IKT användning i Västerås kommun. Det blir intressant att se hur det går med 1:1 satsningen, vad som behövs och vad som går bra.

tisdag 29 oktober 2013

Nyköping

Välkomna till dag två i Nyköping! Idag jobbar vi med högstadie- och gymnasielärare. Hoppas alla kommer hit trots stormen:)